Zawieszenie działalności gospodarczej

Podczas wykonywania działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca podlega określonym przepisom prawa. Są w nich zawarte obowiązki, do których wypełniania przedsiębiorca jest zobligowany, ale również prawa, z których może skorzystać podczas swojej pracy. Jednym z tych praw jest możliwość zawieszenia działalności gospodarczej i tym samym zawieszenia niektórych obowiązków i płatności na określony czas. Zawieszenie jest czasem konieczne z różnych powodów, takich jak np.: nie najlepsza kondycja finansowa firmy lub koniec sezonu, w ramach którego funkcjonowanie firmy ma rację bytu. Na jakich zasadach możliwe jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność gospodarczą na okres nie krótszy niż jeden cykl rozliczeniowy, czyli 30 dni. Firma nie może być zawieszona dłużej niż 24 miesiące. Aby skutecznie zawiesić działalność gospodarczą należy udać się do odpowiedniego urzędu gminy i złożyć tam stosowny wniosek. Informacja taka jest od razu przekazywana do Urzędu Skarbowego i ZUS, wobec którego nie musimy wówczas regulować składek ubezpieczeniowych. Należy jednak pamiętać, że zawieszenie działalności w żaden sposób nie zwalnia przedsiębiorcy z regulowania płatności, które powstały w czasie przed zawieszeniem działalności. Odnośnie obowiązków wobec Urzędu Skarbowego – standardowo przedsiębiorca zobowiązany jest składać deklarację podatkową do 25 dnia każdego miesiąca. Jednak podczas zawieszenia działalności jest z tego obowiązku zwolniony.

Zawieszenie działalności – kto pomoże?

Zawieszenie własnej działalności gospodarczej najlepiej załatwić samodzielnie. Jeśli mamy kłopot z wypełnieniem stosownych dokumentów, warto zwrócić się o pomoc do konkretnego księgowego lub biura rachunkowego np. UniTax https://www.uni-tax.pl/. Z pewnością będzie pomocne doświadczenie osób, które pracują tam na co dzień. Każdy księgowy posiada również niezbędną wiedzę w tym temacie, dlatego z pewnością należy korzystać z pomocy specjalisty w takiej sytuacji.