Skutki braku wentylacji

Prawidłowa cyrkulacja powietrza wewnątrz budynków ma ogromne znaczenie dla ich funkcjonowania, jak i na zdrowie ludzi w nich przebywających, komfort oraz jakość życia. Dlatego trzeba zadbać o właściwą wentylację budynku, a także jej właściwe i bezawaryjne działanie. Jakie są konsekwencje źle działającej wentylacji lub jej braku?

Skutki dla budynku

Brak wentylacji powoduje skraplanie się pary wodnej, a w konsekwencji mamy do czynienia z zaparowanymi oknami i zawilgoconymi ścianami. W krótkim czasie powstają pleśnie i grzyby. Ponadto pojawia się nieprzyjemny zapach we wnętrzach budynku. Duża wilgotność powietrza wpływa też niekorzystnie na meble i inne elementy drewniane powodując ich pęcznienie i wypaczenia, a także na dywany, wykładziny i inne wyposażenie wnętrz.

Skutki dla człowieka

Mało wydajna wentylacja lub jej całkowity brak niesie też negatywne skutki dla ludzi. Przebywając w takich budynkach można odczuwać bóle głowy, zmęczenie, podenerwowanie. Pojawia się też kaszel, drapanie w gardle. Z kolei zarodniki pleśni i grzybów powodują alergie oddechowe i skórne, a także podrażnienia i zmiany skórne. W niewentylowanych pomieszczeniach o dużej wilgotności szybciej rozwijają się też roztocza.

Wentylacja

Rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniego systemu wentylacyjnego. Najtańsza, najprostsza, ale jednocześnie też zawodna jest wentylacja grawitacyjna. Dużo lepsze efekty zapewni wentylacja mechaniczna lub wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Warto też zainteresować się wentylacją wyporową, która polega na wydzieleniu dwóch stref w pomieszczeniach (na dolną i górną), wśród których górna kumuluje zużyte powietrze pod sufitem i pozwala na jego stopniowe usunięcie, a świeże powietrze pojawia się w dolnej części czyli w strefie przebywania ludzi. Często wykorzystywana jest też wentylacja hybrydowa czyli połączenie wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) z wentylacją mechaniczną. W tym wypadku wentylacja mechaniczna wspomaga naturalną, szczególnie w sytuacji niesprzyjających warunków atmosferycznych. Ostatnim typem wentylacji jest wentylacja strumieniowa, która polega na dostawie dużej ilości świeżego powietrza i rozcieńczania zużytego, a następnie wydalanie go na zewnątrz. W ten sposób nawiew powoduje ruch powietrza w pomieszczeniach.