alimenty

Jak skutecznie wyegzekwować zasądzone alimenty od rodzica przebywającego za granicą? 

Niestety, bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, gdy rodzic, który pomimo zobowiązania wyrokiem sądowym do płacenia alimentów unika ich zapłaty. Często dłużnik alimentacyjny emigruje za granicę. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż dłużnik alimentacyjny pomimo opuszczenia rodzimego kraju nie jest bezkarny. Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych zawiera przepisy zgodnie z którymi celem zaspokojenia roszczenia alimentacyjnego jest możliwość egzekucji z dochodów uzyskiwanych przez dłużnika alimentacyjnego na terenie Unii Europejskiej. 

Egzekucja wierzytelności alimentacyjnej – od czego zacząć?

Pierwszym krokiem rozpoczynającym procedurę jest złożenie wniosku o wykonanie orzeczenia zasądzającego alimenty. Wniosek składa się w polskim sądzie, właściwym terenowo dla wierzyciela (osoby na rzecz której zostały zasądzone alimenty), jest wolny od wszelkich opłat. Powinien być sporządzony na urzędowym formularzu (jego wzór można otrzymać w sądzie). Załącznikami do wniosku są: odpis orzeczenia zasądzającego alimenty wydanego przez organ polski oraz wskazanie stanu zaległości dłużnika alimentacyjnego. Taki wniosek wraz z załącznikami jest przekazywany przez sąd polski do właściwego organu na terenie Unii Europejskiej. 

Jeżeli dokładny adres zamieszkania dłużnika alimentacyjnego nie jest znany, w tej kwestii można liczyć na pomoc sądu, który podejmuje działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu dłużnika. 

Wniosek został złożony – co dalej? 

Sąd na terenie Unii Europejskiej, do którego wniosek został przekazany przez właściwy sąd polski, w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku potwierdza jego otrzymanie oraz przekazuje informacje o podjętych działaniach. Jeżeli koniecznym będzie uzupełnienie wniosku sąd wystąpi do dodatkowe dokumenty bądź informacje. Egzekucja alimentów odbywa się według prawa obowiązującego w państwie do którego wniosek został przekazany.

Czy warto skorzystać z usług prawnika przy egzekucji wierzytelności alimentacyjnej?

Sprawy alimentacyjne bywają skomplikowane. Pomimo, iż wierzyciele alimentacyjni są chronieni przez europejskie prawo, to zaleca się skorzystanie z usług specjalisty – adwokata, który w naszym imieniu przygotuje wniosek o wykonanie orzeczenia zasadzającego alimenty, będzie nas reprezentował na każdym etapie sprawy, w ten sposób oszczędzając Państwa czas oraz chroniąc Państwa przed sytuacjami stresowymi. Praktyka pokazuje wysoką skuteczność spraw prowadzonych przez prawników, którzy pośredniczą w egzekucji zobowiązań alimentacyjnych. 

Jeżeli szukają Państwo pomocy w zakresie egzekucji alimentów zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.