Działalność bez rejestracji

Działalność nieewidencjonowana to nowa możliwość dostępna dla osób fizycznych, które wykonują określone usługi lub zajmują się sprzedażą. Zgodnie z nowymi przepisami nie muszą one rejestrować prowadzonej działalności pod kilkoma warunkami. Pierwszy z nich to osiąganie przychodu, który nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia czyli 1050zł brutto miesięcznie. Ponadto do osób, które chcą prowadzić działalność bez rejestracji nie mogą należeć ci, którzy prowadzili działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 5 lat (60 miesięcy). Co więcej działalność taka nie może należeć do tego rodzaju branży, która wymaga uzyskania licencji, koncesji bądź pozwoleń.

Zalety prowadzenia działalności nieewidencjonowanej

Osoba, która prowadzi działalność bez rejestracji nie jest zobowiązana do płacenia składek na ubezpieczenie. W każdym momencie można zarejestrować prowadzoną działalność dzięki czemu stanie się ona działalnością gospodarczą. Nie ma konieczności prowadzenia specjalnej dokumentacji, odchodzą koszty na usługi księgowe. Choć specjaliści w dziedzinie rachunkowości i finansów zalecają prowadzenie ewidencji przychodów.

Obowiązki

Pomimo braku rejestracji osoba, która prowadzi działalność nieewidencjonowaną jest zobowiązana do płacenia podatku dochodowego. Ponadto osoba fizyczna, która prowadzi działalność bez rejestracji jest uznawana za przedsiębiorcę, ma więc obowiązek respektować prawa konsumentów. Osoba taka powinna też wystawiać rachunki za swoje towary lub usługi. Prowadzenie wspomnianej ewidencji umożliwia kontrolę czy nie przekroczono limitu przychodów. W momencie przekroczenia określonej kwoty przedsiębiorca powinien w ciągu siedmiu dni zarejestrować firmę w CEIDG.

Bez wątpienia nowa forma prowadzenia działalności otwiera nowe możliwości dla osób, które wykonują drobne usługi w niewielkiej skali. Jest to też sposób na przetestowanie pomysłu na biznes bez dodatkowych kosztów i formalności, zgodnie z prawem. Z pewnością z tej formy skorzysta wiele osób, szczególnie młodych, które zajmują się na przykład udzielaniem korepetycji, wykonywaniem drobnych napraw, remontów etc.